Contact

Home stand competitie Kofferbridge contact


   
 

Voor informatie kunt u bellen met:  06-42888248

Contactadres: info@biedhoek.nl (niet voor afmeldingen bridgeavonden)

   
   
   
  Betuur:
 

Voorzitter                mevr. E. v.d. Linden

Secretaris                mevr. C. Wilting

Penningmeester      dhr. C. Geurts

Lid                           dhr. J. Pos

   
  Home | Stand competitie | Contact